Daisypath Happy Birthday tickers 47-91 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

جا داره از همین تریبونیول بعد از دانشگاه آزاد از دانشگاه های پیام نور تشکر کنم که مانع از این میشن که جوانان کیون گشاد جامعه بی سواد بمونن نیشخند !!!‌

*رفتم انتخاب رشته گزینه دو ،‌ فقط مدیریت پیام نور زده بود برام خنثی!! ینی به دانشگاه سراسری شبانه رشته مدیریت کسب و کار های کوچک تو ناکجا آبادم قبول نمیشمزبان ؟!؟!
 
*شوما هی بیاین این فاضل قلبنیشخندو مسخره کنید ، اصن گویا سرنوشت ما به هم گره خوردهقهقهه !!‌ زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران ( روزانه )  یکی از انتخاب هاییه که بم پیشنهاد شده  :))))

۱۳٩۱/٥/۱٤ | ٧:٢٧ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()