Daisypath Happy Birthday tickers 54-91 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

با خواهر راگاتزا به دانشگاه مذکور میرویممژه !! نگهبانی یا شایدم حراست ! ایست میدهدیول و میگوید : خانما کارتتونو نشون بدیدابرو !!‌خواهر راگاتزا : میگوید که برای ثبت نام آمدیملبخند !!‌ مردک نگاهی پر از نفرت منتظربه ما میاندازد و میگوید : سراسری !؟؟متفکر ( میدانم که دارد تمایز میدهد بین کاردانی با کارشناسی با گفتن سراسری ! اما بیشتر به این میماند که آدم دلش میخواهد در جواب بگوید : پَ نَ پَ آزاد نیشخند)‌ و سرانجام با طرح پرسش های فراوان اجازه ی رخصت میدهد !!!

‌ دوستی داشتم که تنها هدفش پزشکی تهران یولبود و بار ها شنیده بودم که تا زمانی که قبول نشود خواهد خوانداز خود راضی !!! چن روز پیش دیدمش و گفت : رشته ای که عاشقشقلب بودم را قبول شدم !!! حســــــــــــابداری تعجبخنده

۱۳٩۱/٧/٤ | ٢:٠۳ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()