Daisypath Happy Birthday tickers 68-91 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

من و دانشگاه .....

دانشگاهی داریم که میتوان نامش را هرچه غیر از دانشگاه گذاشت !!! از خود راضی
 
کارت دانشجویی را با ورودی 90 صادر کردند و در پی اعتراضات ما به هیچ ورشان هم حسابمان نکردند !!! خنثی
پرتال دانشجوییمان فعال نبود و گرفتن کارت ورود به جلسه  امکان نداشت !! فریاد میزدند که حق ورود به جلسه را ندارید و حاضر به قبول اشتباه از طرف خودشان نبودند !!! عصبانی
 
اما ........

به تعداد موهای تمام دانشجویان در حال تحصیل  مراقب برای امتحانات دارند !! گویا امتحانات مربوط به مراکز جا.سو30 در حال برگزاری است !! یول

۱۳٩۱/۱٠/٢۸ | ٦:۱٤ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()