Daisypath Happy Birthday tickers 22-92 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

همیشه از مدرسه و درس بدم میومد سبز! شاگرد زرنگ و درس خونی بودم یولاما دلم نمیخواست برم مدرسه !! از خود راضی

* تمام طول ابتدایی در مدرسه با عنوان " راگاتزا گریه ُ " نیشخندمعروف بودم از بس گریه میکردم گریه!! به حدی که  در  پیش دبستانی  مربی از شدت گریه های بنده سرطان گرفت  !!! نگرانآخ

* در دوران راهنمایی وضع بهتر شد ! دیگه گریه نمیکردم از خود راضیحتی کمی شیطنت هم میکردم شیطانو بهترین دوران تحصیلم محسوب میشه این بازه ! عینک

* در دوره ی دبیرستان هم که انقدر فشار درسی زیاد بود که اگه گریه میکردی یا شیطنت میکردی وقت کم می آوردی !!! خنثی

بالاخره با هر جون کندنی بود 12 سال تحصیل تموم شد و  وارد دانشگاه شدم اوه! اما میدونین کی احساس کردم شکستم و نابود شدم ناراحت!؟؟! وقتی که روی یه تلفن عمومی تبلیغ نهضت سواد آموزی و دیدم مژهکه 12 سال تحصیل رو میشه در 5 سال یاد گرفت نیشخند!! همونجا بود که تصمیم گرفتم اگر روزی بچم نخواس بره مدرسه ، اجازه بدم نره و بعد از 18 سالگی بره نهضت و تو 5 سال سواد یاد بگیره نیشخند به همین راحتی  !!

 

۱۳٩٢/٦/۳٠ | ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()