Daisypath Happy Birthday tickers 25-91 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

یعنی کل تحصیل یه طرف امسال که امتحانام زودتر تموم شد از بقیه کلن یه طرف !!!خجالتنیشخند

*دیگه این چن روز آزمایشگاه و مترو نرفتم سوژه برا نوشتن با شرمندگی ندارم !!!  از خود راضی

راگاتزا به دوست نوشت 1 : لوسک آدرس ندارم ازت !!!خنثی
راگاتزا به دوست نوشت 2: یعنییییی سمییییییرااااا !!! کفتت بشه ! همین !مژه
راگاتزا به دوست نوشت 3: احوال زکی ؟!؟ابرو
راگاتزا به دوست نوشت 4: قاصدک هنوز اینورا میای  آیا ؟!؟!متفکر
راگاتزا به خواهر نوشت 0: بابا مشاغل سخــــــــــت !!!قهقهه

۱۳٩۱/۳/۱۳ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()