Daisypath Happy Birthday tickers 28-91 - دخترک بیزی
دخترک بیزی

یه آهنگ از قدیم در خانواده ی ما رایج بوده که وقتی بچه ای میخواست برقصه همه براش میخوندن مژه!!!‌ که من موند این آهنگ از بس ریتمیکه اصن بچه میمونه چه طوری برقصه متفکر!!!

*لیریک آهنگ : (نینای نای ، نینای نای مژه!! نینای نینای  ، نینای نایتشویق) × n

شوما خودتون بگید آدم با این آهنگ رقصش میاداز خود راضی ؟!! چه انتظاراتی از بچه 1،2 ساله دارن بخدااااا نیشخندقهقهه

۱۳٩۱/۳/٢۱ | ٢:٤۳ ‎ب.ظ | راگاتزا | نظرات ()