28-91

یه آهنگ از قدیم در خانواده ی ما رایج بوده که وقتی بچه ای میخواست برقصه همه براش میخوندن مژه!!!‌ که من موند این آهنگ از بس ریتمیکه اصن بچه میمونه چه طوری برقصه متفکر!!!

*لیریک آهنگ : (نینای نای ، نینای نای مژه!! نینای نینای  ، نینای نایتشویق) × n

شوما خودتون بگید آدم با این آهنگ رقصش میاداز خود راضی ؟!! چه انتظاراتی از بچه 1،2 ساله دارن بخدااااا نیشخندقهقهه

/ 6 نظر / 4 بازدید
سمیرا

[قهقهه]

سمیرا

[نیشخند]خوب میتونی ساختار شکنی کنی یه اهنگ جدید بسازی . مثلا بری تو ریتم دینگ دینگ دیدینگ و ...

افشین

جالبه ورژن ترکیش هم موجود می باشد... می گن: نانای بالام نانای...نینای جانیم نانای لغات سخت: بالام:بچم/پسرم جانیم:جونم....

سمیرا

واقعا خجالت نمیکشی هی این واژه و تکرار میکنی [ابرو]

نی نی

این آهنگ به شدت فلسفه ! [خرخون] کودک درونت باید بهش گوش کنه تا زیبایش رو درک کنی !!!! [فرشته]