40

صدای بوق بسته شدن دره مترو میاد که میپرم توآخ !! سرمو میارم بالا میبینم ای دل غافل واگن مختلط سوار شدمخنثی ...تایم پیاده شدنم ندارموقت تمام!! تریپ اُپن ماینددی میزنمو میشینمعینک !! کم کم قطار پر میشه .... یکی روبه روم میشینه چشم که چه عرض کنم میکروسکوپهابرو . پلکم نمیزد حتی یول!!!! اول شالمو میکشم جلو و شروع میکنم به نگاه کردن کفش ملتچشم ... بازم  می کشم جلوتر نه ول کن نیست از خود راضیبه محض شنیدن صدای اون خانومه که میگه : ایستگاه بعد فلان جا ، میپرم و میدوم به سمت در اگه راه داشت همون جا میپریدم پایین اصنمژه !!! تو شیشه ی  در ِ مترو خودمو نیگا میکنم خندم میگیره تا حالا هیچ وقت انقدر با حجاب نبودمنیشخند !!!

/ 9 نظر / 2 بازدید
لوسك

ای کده رو ور نیمیداری [متفکر]

لوسك

[ماچ]

لوسك

[قهقهه]هااااااا برش دار[پلک]

no love

ببخشید من منظوری نداشتم

نگاه تازه

[متفکر]عجب...حتما براش جالب بودی که نگاهت میکرده...[سوال]

لوسك

[ماچ][بغل]

لوسك

[افسوس]کجایی پَ

سمیرا

[نیشخند] بعضیا در پی این نگاههای طولانی دنباله چی می گردن . که حتی با یه ایششششششششش هم قطع نمیشه [سبز]

نیلو

چه جالب....