7

من کلاً آدم کم حرفی هستم ، کلا همه هم از این رنج میبرن !!

صبح کله ی سحر تو اتوبوس یه خانومه کنارم نشسته میخواد با من بحرفه ... من تو مواقع عادی که کسیو میشناسم باهاش زیاد نمیحرفم حالا تو اتوبوس که چشامو بزور باز نگه داشتم طرف چی فکر میکنه ؟!؟ نتیجه این که وقتی یه لبخند تحویلش میدم و سرم و به طرف پنجره برمیگردونم یه آه بلندی میکشه و میگه : امان از این جوونای امروزی !!!!!

راگاتزا نوشت عصبی : خوب آخه فک کن مثلا کمر درد تو برا من چه نکته جالبی داره که بخوام باهات هم کلام شم ؟!؟!؟

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
روناک

توقعات ـه این آدما خفه میکنه منو تو هم بی عصابی ها :)

تلخک

It sounds weird but it really works! Want to see the portrait of the person who loves you in secret? Sends this message to 10 people and makes the page you http://amour-en-portrait.vu.cx/ you will see display the portrait of the person who loves you. You may be surprised (e)! (Like the picture is about 90%).