48

روزه تعیین کننده ی سرنوشت من ،‌ روزی که معلوم میشه من رفتنیم یا نه افتاده روز تولدم !!! نمیدونم چرااا ؟!؟ اما شاید یه هدیه از طرف خدا !!!

*راگاتزا نوشت تولدی : تولدم 20 آوریل مصادف با 31 فروردینه لبخند

/ 3 نظر / 2 بازدید
سمیرا

مگه میخای بری کجا[متفکر] نکنه یه مغزه دیگه داره میره[سبز]

سمیرا

جدی میگم راگاتزا نرو یا منم با خودت ببر