22-91

رفتم آزمایشگاه :دى

خانومه همون جا که من بودم 100 بار یه جمله رو تکرار کردیول حالا فک کن ار ساعت 6 میاد تا وقتی که داره میره باید بازم بگه ابله

رفتم جلو ، میگه راگاتزا راگاتزاییان متفکر؟!؟ 
 : بله مژه
وسط لیوان ، نصف ادرار !لبخند
: ابرو
هوم ؟! متفکروسط ادرار ،‌نصف لیوان منظورم بودنیشخند

/ 3 نظر / 2 بازدید
سمیرا

استرس امتحانات به ازماسشگاه کشوندت؟ مریض شدی؟ بعضیا هم کارشون اینه دیگه [نیشخند]

لوسک

باز رفتی سراغ بحث شیرین جیش[خجالت]

سمیرا

کجایی؟[نگران]