25-93

راهی پست میشم برای دریافت محموله ی پستی برگشت داده شده ! میپیوندم به صف نه چندان بلند که یهو یکی از پشت درحالیکه داره منو میکشه، مدارکشو میده و یهو برمیگرده به من میگه ببخشیداااااا :|  ! خواستم بگم  خدا ببخشه و به مردمانی که در دست خود آیفون دارند ولی افسوس فرهنگ صف و رعایت نوبت را ندارند ، عقلی بدهد ! ولی خوب عاقاهه اصن منتظر جواب من نشد و معذرت خودش رو پذیرفته از جانب من تلقی کرد ! 

یهو از داخل اتاق صدای فریاد 2 مرد میاد ! یکی از مراجعه کننده ها با فریاد به مسول آنجا گفت اصن برو به جهنم ! و مردک پلسخ داد : خودت برو به جهنم  و مراجعه کننده باز گفت : تو برو به جهنم و از پستخانه خارج شد ! ناخودآگاه خندم میگیره ک  دو مرد اینچنین با هم دعوا میکنند و  یاد اونموقع ها میافتم که در برابر ناسزاها میگفتیم : آینه ... آینه  و طرف مقابل با سنگدلی میزد آینه رو میشکوند :)))

/ 5 نظر / 9 بازدید
Fateme

=)) دقیقا آینه رو خوب اومدی !!!!

اذرماهی

اینکه خوبه.دخترخاله من وقتی بچه بود اگه سوالی ازش میپرسیدیم میگفت"به تو چه" و وقتی با نگاه خیره ما مواجه می شد و میفهمید حرف بدی زده بیشتر عصبانی میشد و دوباره میگفت"خودت به تو چه"اصن اوضاعی داشتیم

نیا

خخخخخخ[خنده]

دختره روستایی

دعوا مردا خوبه که بازز حتی با اینکه در حده این ب جهنم باهشه! یا مثلا بزن بزن و مشت! میدونی بد ترین قسمت دعوااا کوجاس؟! اونجا ک دو تا خانوم با هم دعوا کنن و دستاشون توو مووی هم گیر کنه:| کاری از کسی بر نمیاد ینی!