6-92

همانا دیروز هنگامی که برای رفتن به یونی , استاد را به باد نفرین گرفته بودم  !! کش و قوسی به بدن خود دادم و ناگهان جرقه ای بین رابطه ی من وتخت در ذهنم زده شد !!!


* رابطه ی بین تخت و راگاتزا = تخت و راگاتزا دو قطب نا همنام  یک آهنربا هستند که به شدت همدیگر را جذب میکنند !!! *

/ 6 نظر / 7 بازدید
افشین

نیوتون به سرش سیب خورد قانون کشف کرد کله صبحی وقتی می خواستی بیدار شی به سرت بالش خورده؟؟؟[نیشخند]

نویسا

نمیدونم چراا زودتر این همه استعداد در تو کفش نشد.. احیانا فیزکی استاتیکی چیزی نداشتی که به این نتیجه رسدی:)))

نویسا

=)) با تشکر و قدر دانی حتا:)))))) موفق باشی دخدرم:دی

نویسا

قیافشوووو..:* قبلن هم یه عکس ازت بووود.. من به این قیافه ها میگم سیب سرخ.. چون خعیلی اینجووور تیپها رو دوست دارم

سمیرا

عزیزم ترک تحصیل کن از این جرقه ها راحت میشی تا ابد بچسب به رابطت با تختت [خنثی]