58-91

پسر خاله ای دارم هفت سالهقلب !!!‌ همیشه خطاب به من میگوید : مردا دستشونو باید بزارن تو جیبشون چون موبایل دخترارو میدزدن عینک!!! و آنگاه است که ، باید نیم ساعت به دنبالش بدوم و پس از تهدید های فراوان که : میاندازم پایین ، میدم فلفل بخوره ،‌میاندازم تو دستشویی از خود راضی! موفق میشوم ازش پس بگیرم !! مژه

استاد کتشو عقب میزنه و دستشو میزاره تو جیبش !! بی اراده دستم میره سمته گوشیم ! سره جاشه!!! نفس راحت میکشمآخ و از اینکه مجبور نیستم دور تا دور دانشگاه دنبال استاد بدوم و التماس کنم گوشیمو پس بده احساس رضایت دارممممم

/ 5 نظر / 9 بازدید
كاتريـــن

تو رو خدا فقط يه لحظه فك كن داري دنبال استادت ميكني...[قهقهه]

سمیرا

[نیشخند] انقد دخترای .. هستن که استادتون موبایله تو رو نمیدوزده

نیلو

هه خنده ام میادا!ولی بیشتر از این نا نداشتم ...

افشین

ey jaaaaan daneshjooye mamlekat:D