2

زندگی من در حال عوض شدنه ، تا 5شنبه همه چیز معلوم میشه ... برام دعا کنید که هر چی خدا میخواد همون درست بشه ...

دعا نوشت : خدایا خودت زحمت منو دیدی که یه کاریش بکن                                    خدایا کمک

/ 1 نظر / 2 بازدید