91-3

کسی که زیاد حرف میزنه ساکت+ کسی که داد میزنهقهر + کسی که صداش وحشتناک جیغههههه خنثی+ صدای توپ دلقک+ صدای دعوای بچه هازبان ، همه رو با هم جمع کنید میشه کل صدا هایی که الان تو خونه ی ما جریان داره خیال باطلمتفکرافسوس!!!

راگاتزا خوشحال نوشت : فلفل ( سگ ) تنها موجود آرومه این خونسقلب !!!!

/ 4 نظر / 3 بازدید
لوسك

برو تو اتاقت درم ببند هر وخ حوصلت سر رف بیا بیرون صدای موزییکم تا اخر زیاد کن [نیشخند]

لوسك

واقعا[تعجب]

راگاتزا جان اونی که صداش جیغه رو نفهمیدم کیه؟[اوه] یعنی ما برییییییممممم؟؟[پلک]