91-12

اولین مرگ تو سال 91 !!! وقتی پُسته سال نو رو نوشتم مطمئن بودم که دیگه سال بعد با ما نخواهی بود !!! شاید کوتاهی کردم یا هر چی اما هیچوقت از ته دل نبوده !!خدا جون ممنون از اینکه زیاد عذابش ندادی ، خواهش میکنم آرامش جاودانی بهش عطا کن !!!

راگاتزا نوشت : پاپا خدافظ :|

*دوستان به احترام ایشون چن دقیقه سکوت کنید !! مرسی

/ 4 نظر / 3 بازدید
سمیرا

خدا بیامرزدشون [ناراحت]

لوسك

خدا رحمتشون كنه [گل]

زکیه

روحشون آروم...[گل]