11

رفتم گلاب به روتون آزمایش ادرار   دادم !!
آخه خواهر عزیز مگه میخوان با نمونه ی تو استخر باز کنن ؟!؟! 1 لیتر که نمونه نمیخوان دیگه !!! خُ یکم فک کن با این همه از ادرار جنابعالی چی کار میخوان بکنن !؟!؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
فرشته

خیلی باحالی خانمی

*

[قهقهه]

رونا

دیوووونه =))