39-91

با خواهر راگاتزا به همان جیم مذکور میرویم !!مژه
در حال تماشای خواهر راگاتزا هستم یولکه به دنبال بالشتک دوچرخه یه دوری تو سالن میزند اوه!! خانم مسنی در کنار من ایستاده با چشمانی مضطرب و ملتمسانه میگوید نگران: چـــــــــــــــی شده تعجب؟؟!؟ ( به نظره من , "من طاقت شنیدنش را دارم "هم به قرینه حفظ کرد از شدت اضطراب نیشخند )
راگاتزا :  شکی میکنم , یه نگاه اجمالی به سالن میاندازم .  همه چیز در جای خودش است و همه سالم هستن لبخند ....

*لابد چشمانم در هنگام دید زدن بیش از اندازه گرد شده بود چشم

/ 9 نظر / 4 بازدید
تیارا

ragazza cosa fai? mi manchi il miele come trascorri la tua estate? buona fortuna amico mio p.s: Non ho capito il tuo post ADDIO

tiara

DAL MODO TUO PIC È BELLO[نیشخند][گل]

سمیرا

چه مکاتباتی اینجا شده اونم به زبان بیگانه. اونوخت روزی یکی عکس میزاری اینجا برای فخر فروشی. میدونیم خعلی خوش تیپی .

زکیه

سلامیانو!خوبیانو؟؟؟؟ منم ایتالیاییم فوله[خنده] <فرانسه خواستین درخدمتم>[نیشخند]

افشین

عجب رفیق خوش تیپی داشتیم خبر نداشتیماااا.... انا اعلمُ لغت ترکیه!!!:دی

افشین

زبونتو گاز(متان) بگیر.... شوما بخوای غرق شی ما به کی گیر بدیم پ؟! دویومندش.... هیچ چی ...بیخیال[زبان]