15

درد ، درد ، درد ... فردا باید عکس رنگی بندازمخنثی تا ببینن این سنگه اصن چه شکلیه ،کجاست نیشخند... گویا انواع مایعات اثر نداشتاز خود راضی

راگاتزا نوشت عــــــــــــــصاب خط خطی : مثلا این ناخن چی داره که تلق ، تلق هی میجویید متفکر؟!؟ آخه بابا ملت چه گناهی کردنمنتظر ؟؟! بجو ولی خواهشا "بی صدا " !!!! ساکت

راگاتزا نوشت گریون : متنفرم از دی ماه عزیز !!سبز

راگاتزا نوشت الکی شاد : آخرین سالیه که منم با شروع دی امتحان میدم هورا

/ 6 نظر / 2 بازدید
لوسك

الهي زود خوفِ خوف شي [نگران][ماچ][بغل]

لوسك

كُمه يعني چي؟؟؟[نیشخند]

ALONE

یعنی چی اولین ماهه که دی امتحان میدی. اون ابتداییه هم دی ماه امتحان داره نکنه اول ابتدایی ای؟ [نیشخند]

قاصدک

ببین مجبور نیستی این قد خودتو نگه داری بعد سنگ مثانه بگیری بعد رو مخ مردم پیاده بری!!!![قهقهه][نیشخند] به این همه هم درد بکشی !! آخی دلم سوخت! خوب شو!!!![ناراحت][قلب]

نگاه تازه

آخی... نمیدونستم سنگ داری..[ناراحت] از خدا میخوام هرچه زودتر بهتر بشی. جدی خیلی ناراحت شدم... منم بدم میاد از صداش...[عصبانی] دی و خرداد چون ماه امتحانات هست,هیشکی ازش خاطره خوش نداره. منم آخرین دی ماهی هست که امتحان میدم... آخیش...[قلب]