91-16

مامان ، بابای یکی از دوستام داشتن میرفتن مکه  حالا من اصراربه این دوستم که به مامانت اینا بگو اونجا دعا کنن من برم ایتالیا خندهنیشخند!!!!

راگاتزا شرمنده نوشت : هر کی میره بش میگن دعا کن قسمت ما هم بشه !!
 ترجیح میدم تو ایتالیا باشم و به فکر خدا تا تو مکه و به فکر چیزای دیگه مژه  !!!

/ 5 نظر / 4 بازدید
لوسك

[قهقهه]امان از دست تو[نیشخند]

سمیرا

عجب [چشمک] تو مکه به فکره چی هستی [سوال]

سمیرا

من دعا میکنم بری پاکستان [نیشخند] اونجا باز چشم براه داری بهتره [نیشخند]

سمیرا

جدی [تعجب] باریکلا فاضل