25-91

یعنی کل تحصیل یه طرف امسال که امتحانام زودتر تموم شد از بقیه کلن یه طرف !!!خجالتنیشخند

*دیگه این چن روز آزمایشگاه و مترو نرفتم سوژه برا نوشتن با شرمندگی ندارم !!!  از خود راضی

راگاتزا به دوست نوشت 1 : لوسک آدرس ندارم ازت !!!خنثی
راگاتزا به دوست نوشت 2: یعنییییی سمییییییرااااا !!! کفتت بشه ! همین !مژه
راگاتزا به دوست نوشت 3: احوال زکی ؟!؟ابرو
راگاتزا به دوست نوشت 4: قاصدک هنوز اینورا میای  آیا ؟!؟!متفکر
راگاتزا به خواهر نوشت 0: بابا مشاغل سخــــــــــت !!!قهقهه

/ 10 نظر / 3 بازدید
لوسک

حالا دیگه آدرس داری؟[پلک]

قاصدک

شما منت بذارید هر از چند گاهی یه پست بذارین ما جزو ملت همیشه در صحنه ایم!

قاصدک

بنده سرم به درس گرمهنه مثل سر کار علیه! خدار حم کرده پیشی و اینی تازه دکترم می خواد بشه! والا!

سمیرا

دلت میاد کوفتم بشه . نمیشه کلی براش زحمت کشیدم .

سمیرا

[مغرور][ابرو]

سمیرا

چه عکسه خوشکلی . چه موهایی [نیشخند] اینجا سیزده بدره؟

زکیه

سلام,قوربان شما[لبخند]

سمیرا

فک کردم حقوقمو میگی . ای بابا مردم یه بوی فرندایی دارن براشون 206 میخرن . چرا اونا کوفتشون نشه [خنثی] حالا مگه چیه بیا نصف کنیم رژ قهوه ایا ماله تو صورتی ها ماله من [نیشخند]

مریم

خواهر به راگاتا نوشت: مرضضضضضضضضضضضض!!