13-91

فقط 2 روز به تولد مونده .... هیچ سالی مثه امسال نبود که روز شماری نکنم و شوق نداشته باشم !!!!
شاید وجودت به وضوح حس نمیشد ، اما بودی ... همیشه بودی  .... همیشه . تو ذهنم همیشه پایدار بودی ، مرگ در تو دیده نمیشد

/ 3 نظر / 2 بازدید
سمیرا

نمیشه بگم ناراحت نباش. تا میتونی گریه کن اندازه دوست داشتنت

مریم

عزیز نازنینم...باورم نمی شه خواهر کوچولوی من انقد بزرگ شده باشه...برات از صمیم قلبم آرزوی خوشبختی و سعادت می کنم. خیلی دوست دارم عزیزکم. بهم بده که زندگیتو به بهترین شکل بسازی و موفق ترین باشی

مریم

* بهم قول بده !!! :دی