91-4

نه که چن ساله پیک نوروز نداشتیم یهو امروز دلم هوای پیک نوروزو کرد قلب!!!!

راگاتزا نوشت : مدیونین اگه فک کنید همه رو میزاشتم دقیقه 90 نیشخندمژه!!!!

/ 6 نظر / 2 بازدید
دختر کویر

یادش بخیر حال و هوای عیدای قدیم و پیک نوروزی و این صحبتها. راستی از اونجایی که مدل نوشتنت رو دوست دارم اومدم رسما اعلام کنم که لینکی و به جمع دوستام خوش اومد ی ی ی ی. هورا ا ا ا . [هورا]

لوسك

پس نشستی پیک نوروز بچه های فک و فامیلاتونو حل میکنی[نیشخند]

نگاه تازه

همیشه میذاشتم روزهای آخر.. ولی باز هم کیف میداد...[چشمک][قهقهه]

لوسك

[بغل]

لوسك

پ كجايي[متفکر][قهر]

سمیرا

منم نصفشو حل نمیکردم روزه اولی که میرفتم مدرسه از روی بچه ها مینوشتم