5-92

بنده از مسئولین سوال دارممممم سوال!!! حتی این سوال من از پرزیدنته آینده استیول !!! لطفا پاسخگو باشید آقامنتظر !!!!! دوگانگی تا کی ؟!؟!  کلافهیکبار برای همیشه به این سوال جواب بدید .... متفکر


وقتی تو تاکسی جلو میشینی ، کمربند باید ببندی یا نه !؟!؟ خنثی

/ 4 نظر / 8 بازدید
سمیرا و ماهی ها

خیلی لوسی انقد فک کردم تا منظورتو فهمیدم

نویسا

یا نع:)))).. راسی من برگشتم

افشین

شوما بنداز دستت نصفه بسته باشه![نیشخند]

نویسا

سیلوووووووووم دخدرم م م م.. چه تفاصفی..تاززه آپ کردم که کامنتت رو دیدم..:دی