91-1

مثه هر سال خونه بابا بزرگ جمع شدیم لبخند... میگیم ، میخندیم و تعریف میکنیم مژه!!
داریم برمیگردیم که زن عموم میگه : اگه راگاتزا بره هرسال کادوی تولدشو چی کارکنیم متفکرآخ!؟؟!

من :خنثی میخوای نرم نیشخند؟!؟!

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
لوسك

[بغل]

قالبت خیلی خیلی خوشمله ..به معنای واقعی جیجره[ماچ]

لوسک

لوسکی بودم

نگاه تازه

میگم رفتی وبتو ول نکنی..بازم آپ کن..دلمون تنگ میشه... بشین از اونجا بنویس.برامون تعریف کن...[لبخند][گل]

سمیرا

زن عموی خوب افسانه شده عجیبه که تو یکیشو داری[تعجب]