45-91

من از مسئولین سوال دارم یول!! یکی باید جوابگو باشه !!!!منتظر

هدفشون از این کلاه مسخره ای که میزارن رو سره این امیرمحمد و عموپورنگ چیه !؟؟!متفکر

راگاتزا خاطره نویس:‌ یه بار داشتم از جلوی تی وی رد میشدم این عموپورنگم داشت از بچه ها سوال میپرسیدابله .... یکی الکی در جواب گفت سیبیلنیشخند دقیقا تا آخر از هر کی پرسید همه گفتن سیبیلاز خود راضی !!

*هیچی مثه برنامه کودک زنده فان نداره و آدمو به خنده نمیندازه قهقهه

/ 4 نظر / 4 بازدید
افشین

ای خدااااااااااااا دختر برنامه کودک می بینی؟؟؟[قهقهه]

سمیرا

[نیشخند] چرا حالا گفته سیبیل ؟

نیلو

آخه چقد چندشن این دو تا