92-2

اعترافات یک وبلاگ نویش شرور !!! شیطان

در همین جا و از همین تریبون اعتراف میکنم یه وب داشتم  آخ. از زبان دو زوج عاشق مینوشتم قلبو اسم شخصیت های خیالیم هم سایه و سام بودن نیشخند!! بعد دیگه تو همون دو -سه روز اول کلی نظر و خواننده پیدا کرده بود ولی متاسفانه مغزم اونقدر تخیالتاش خوب نبود و پس از چند پست بستمش عینک!! من همین جا معذرت میخوام خجالت 


در همین جا اعتراف دیگری هم میکنم و اینه که بنده یه مدت نظر اسپم میزاشتم نیشخندبرا مدت ولی از گشادیسمی روزی 10 تا به مدت 3-4 روزافسوس !!! باز هم معذرت میخواهم !!! زبان


  . فصد توهین به هیچ قشر خاصی نداشتم !! مژه

/ 5 نظر / 7 بازدید
افشین

دیوانه!!!! میزاشتی میموند میرفتیم می خوندیم میخندیدیم خوووو[نیشخند]

تیا

البته این کار درواقع در راستای عملی کردن قانون جذب بود که ... [سبز] بعد دو سه روز فهمیدم زرررشک ! +مرسی که نظرات خصوصی رو عمومی میکنی که من مجبور به توضیح بشم بعدش [زبان]

تیا

[نیشخند] حالا شدی دخمل خوبو حرف گوش کن خاله [زبان] [بغل]

نیا

خوع شما را به اتهام وبنویس آزاری به 6ماه عدم وب نویسی محکوم میکنم:))).. خجالت بکشش... دیوووونه..جدی میگی:)))

سمیرا

[قهقهه][قهقهه] خیلی ذهنت خلاقه . آفرین