46

من معمولاً تو هر محیطی که هستم دوست زیاد پیدا میکنم لبخندکه تنها نباشم اما نه دوست صمیمی چشمک!!!

" داستان اول "

 امسال زیاد با بچه های کلاس حال نمیکردم و زیاد با هاشون گرم نگرفتم از خود راضی!!! چن روز پیشااا از اون موجودایه چندشه وعقده ای سبزکلاس هی الکی داد میزد سرمو آوردم بالا دیدم با منه خنثی!!!

+ کفشت تو حلقم ابرو!!!

- :| مرسیخنثی

+ اسمت چیه ؟؟ ( چن ماه از سال گذشتهمنتظر ؟!؟)

- راگاتزا !لبخند

+ کفشت و چن خریدی ؟!؟ از کجا !؟!!سوالمتفکر

- از شریعتی 100تومن تو حراج  عینک

+ پارسال منم یکی خریدم مثه این بود از پلاسکو اما120 تومن  مژه!!

* و این فرد به علت همون عقده ای بودن هر چی از نوزادی داشته رو پوشیده و اومده !!و من به شخصه کفشی مثه کفش خودمو پاش ندیدم از خود راضی!!!

" داستان دوم "

یه دختره تو کلاس زبان هس که با من هم مسیره منم تقریبا 1:30 تو راهم و دیگه کف میکنم ناراحت!! دخترم از این آدمای خشک و بی احساس که آدم فک میکنه این گردنش حرکت نمیکنهاز خود راضی !!! هی اومدم حرف بزنم باش هی خودمو نگه داشتم و روزی که تصمیم گرفتم ،سوار وَن بودیم که بریم مترو !!خیابونم شلوغآخ ... این دختره هم گف من پیاده میشم همین جا !!هیچکس هم بش نگف از اینجا تا مترو خىـــــــــــــلی دوره نیشخند!!!! پیاده شد و دیگه فک کنم ساعت 12 اینا شب رسیده بود خونه مژه
 در یه جای ما شادی و سروری برپا بود وصف نشدنیقهقهههورا

/ 10 نظر / 2 بازدید
لوسك

بد ذات[نیشخند]

نگاه تازه

اصولا پیاده روی ذهن رو باز میکنه و خیلی خوبه..ولی فک کنم ذهنش دیگه خیلی باز شده بوده بنده خدا!![قهقهه]

سمیرا

آخی بنده خدا کاش یه دوست پسره پا داشته باشه که در عرض 5 مین بیاد برسونش در خونشون. محال میدونم دوست پسر با این عرضه افسانه شد[نیشخند][نیشخند]

سمیرا

در قسمت اوله داستان میخاستی برسونی که تو ام کفش 100 تومنی میپوشی میشه عکسشو بزاری ببینیم می ارزه [نیشخند]

جیگرطلا

سلاو دوست خوبم وب جالبی داری خوشال میشم به منم سر بزنی بوووووووووووووووووووووووووووس

بنظرت اگه وقتی یکی بهت زنگ می زنه و می گه کارت ماشین رو می تونی برام پیدا کنی این کار و بکنی و نگی نمیدونم به فلانی زنگ بزن بهتر نیست راگاتزا جان؟؟

سمیرا

[نیشخند] اخه پالتوم باید تو تنم باشه که زیباییش بیشتر بشه اونوقت همه منو میبینن همه عیبی نداره مدیر عاملمون اگه ببینه چی [نیشخند]

سمیرا

تو رو خدا انقد اصرار نکنید . خجالت کشیدم . باشه عکسه خودمو حتما میزارم [نیشخند]