10

رفتم دکتر ازم میپرسه حالت تهوع نداری ؟!؟ میگم نه .. دوباره و سه باره و n باره میپرسه و من هر بار میگم نه از خود راضی!!! چند ضربه به پهلو هام زد و پس از اون حالت تهوع از بین نمیره سبز

راگاتزا نوشت گریون : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــان درد دارمـــــــــــــــــم گریه

/ 4 نظر / 2 بازدید
نگاه تازه

عجب دکتر دیوونه ای...[خنده][نیشخند] نعنا بجو خوب میشی... مامان من هم داشت,نعنا جوید,خوب شد.

*

[ماچ]

فقط من!

راگاتز نوشت شيرين: چرا تا به حال كسي منو كشف نكرده؟!![سوال] راگاتز نوشت درسخون: كم ميگويم و گزيده مي گويم چون اين پستها[نیشخند] خاله هيدرا راگاتز نوشت: چقدر از شيطنت مخفي توي وبت خوشم اومد![ماچ] http://jostejoogar2011.persianblog.ir/