55

17 سال روز و شب با هم بودیم ، شاید اذیتش میکردم اما همیشه با ناراحتی اش ناراحت و با هر لبخندی از اون لبخند زدم !! همیشه در بدترین شرایط حامی بوده و هس ... 17 سال تمام در کنار هم عیدو  جشن گرفتیم و بهم عیدی دادیم اما وقتی امشب ازش خدافظی کردم و سال نو رو بهش تبریک گفتم ته دلم برای همه ی لحظات خوبی که باهاش داشتم تنگ شد !!! امسال عید متفاوت از هر سال و شاید سال دیگه بازم متفاوت تر !!!!

خواهر راگاتزا بِدون که خوشبختی تو هر کجا که باشم و در هر شرایطی آرزومه

راگاتزا توضیح نوشت : با این تفاسیر ( ؟) امسال موقع سال تحویل بیدار نمیشم :| :|

/ 0 نظر / 2 بازدید