62-91

بازم گوله یه آدم احمق خوردم ! کسی که منفعت طلبه !!! در لباس دوست ظاهر شد !! خوشحالم که همین اول این 4 سال اینو فهمیدم نه دیرتر و سره یک موضوع تقریبا بی اهمیت !!!! بهت یه ضربه ی محکم خواهم زد اینو مطمئن باش ....

متنفرررررررررررم ازتتتتتتتت

/ 0 نظر / 3 بازدید