41

به مناسبت روز ع.ش.ق سبز

پارسال جوگیر شدیم و کنار این استتوس یاهو تبریک گذاشتیم هورا!!  این آقا فاضل اومد که نباید تبریک بگی ما مسلمونیم و این کار درس نیست قهر!! هی من میگم آخه به دین و ایمون چه ربطی داره یولیه روزه برای شاد بودن میگه نهههه از خود راضی!!

به من میگه : من مسلمونم و وظیفم اینه که تو رو راهنمایی کنمخنثی ( اونم به زور شیطان) . منم گفتم که تو مسلمونی برا خودت باش لازم نی منو نصیحت کنینیشخند ( اما خوب بعدش چیزای بهتری تو ذهنم میومد که کاشکی اینو میگفتم خیال باطل) !! و به همین راحتی ریدمان کرد تو حالمون مژه

/ 5 نظر / 2 بازدید

راگاتزا جان به مناسبت روز عشق، یه سلام دوباره به کتابات کن،بهشون بگو دوسشون داری و دیگه تنهاشون نمیذاری...باشه عزیزم؟؟؟

در مورد روز عشق: بچه ی دختر خاله ی مامان نوشت: راگاتزا جونننن...واست زودهههههههه[پلک]

لوسك

فك كنم تو كار بد كردي تو حال فاضل[نیشخند]

سمیرا

در مورد فاضل باید با مامانت یه صحبت جدی بکنم رابطتون خیلی پیچیده شده [زبان]

سمیرا

روز را خورشید می سازد روزگار را ما ما را قلب نگه میدارد قلب را عشق پس روزگار را عاشقانه بساز روز دوستی مبارک