91-7

سوار مترو میشم ... چن تا خانوم اندونزیم سوار میشن !! میگن و میخندن و توجه ی همه هم به هموناس یول... خانوم جوراب فروشی میاد و اصرار داره که این خانوم ها حتما تعداد زیادی جوراب بخرن مژه!!! هی میگه : از اندونزی اومدی میخوای 1 جوراب بخری ابرو!!؟!؟ ( تو اندونزی کمبود جوراب اومده گویا نیشخند!)
خانوم های بیگانه به زبان فارسی تسلط کافی نداشتناز خود راضی و عده ای با زبان ایما و اشاره و عده ای با داد و فریاد منظورشونو میرساندندچشم !!!‌
در نگاه اول این طور به نظر میرسید که طرف کَره نه خارجی خندهقهقهه!!!!!‌

/ 3 نظر / 3 بازدید
سمیرا

[قهقهه]

لوسك

[خنده][پلک]

دختر کویر

حالا باید همینجوری زل میزدی بهشون که ببینی آخر داستان چی میشه ؟ [نیشخند]