19

شوما به من بگید ، چرا وقتی میریم مهمونی باربی میریم ، شرک برمیگردیم ؟!!  متفکر
امروز وقتی به خودم اومدم داشتم میترکیدم  ، به معنای واقعی کلمه جِرَم دادن از بس غذا دادن بهخوردم سبز 

راگاتزا نوشت زمستونی : این پرشین بلاگ تا کی میخواد به بارش برف ادامه بده ؟!؟سوال

راگاتزا نوشت افتخار میکند : چه قد تو کشور بچه سمپادی داریم و نمیدونستیم . هر 9 تا از 10 وب مربوط به سمپادی هاست نیشخندتشویق

/ 6 نظر / 3 بازدید
فقط من!

حتما غذاهاشون سير داره و خوشمزه است مردم از خود بيخود ميشن مثل راگاتزا زياده روي مي كنن.[ابله]

لوسك

دوستت كشت ما رواز بس سير ..سير كرد ..منم عشق سير [خوشمزه]فقط به خاطر بوي بدش[اوغ] ني خورم .. سمپادي چيه؟[عینک][نیشخند]

قاصدک

راگاتزا نوشت زمستونی: والللللللللا! راگاتزا نوشت افتخار کننده ( نه افتخار می کند!): چیزه! تو هم اره ؟! گفتم به جز از یه سمپادی بر نمی آد در باره ی کلیه ی منحرفش وبلاگ بزنه[نیشخند] خودی ام!

قاصدک

راگاتزا نوشت زمستونی: والللللللللا! راگاتزا نوشت افتخار کننده ( نه افتخار می کند!): چیزه! تو هم اره ؟! گفتم به جز از یه سمپادی بر نمی آد در باره ی کلیه ی منحرفش وبلاگ بزنه[نیشخند] خودی ام!

لوسك

[ماچ]