44

بعضیا تو مترو لواشکزبانمیفروشن اما با متانتعینک !!! یه بار میگن خانوما کسی لواشک میخواد ؟!!؟ کسی که جواب نمیده میزاره تو کیفشو تماممژه !!!

بعضیا چیزای ناموسی نیشخندمیفروشن تو مترو !!! همشم داد و هوار میکنه که خانوما شوورت و سو.تیین دارممژه کسی میخواد بیارم ببینه ابرو ؟!؟! خانومااا بیارمم ببینیچشمک !!! شما خانوم نمیخواییی !منتظر؟!؟!؟ ای بابا خب هر کی خواس میگه دیگه باهات رودربایستی ندارن ملت که هی میدویی رو اصاب ما کلافه

/ 6 نظر / 2 بازدید
لوسك

[نیشخند]

سمیرا

[نیشخند] خیلی با اتوبوس و مترو حال میگنی نه؟ با نظرت کاملا موافقم ولی اگه نبودن مترو لذته حالا رو نداشت کلا جالبه دوست دارم [نیشخند]

نگاه تازه

[خنثی] از اون چیزهای ناموسی که میفروشن خیلی حرصم میگره...[کلافه]

قاصدک

بکی از دوستان پارسال تو وبلاگش نوشته بود: قانون بقای جرم و ماده یعنی من به منبع لا یزال الهی متصل نیستم یعنی وقتی فریاد"....." دو تومن از هر طرف به سمتم پرتاب می شه ظرفیتم محدوده این جمله شده بود سوژه ی ما هر وقت سوار مترو می شدیم و مردم هاج و واج نگاه می کردن که به چی داریم می خندیم